In januari hadden we het nog niet kunnen bedenken, maar in het eerste half jaar is door de coronacrisis niet alleen medisch gezien veel schade aangericht, ook bedrijven ondervinden veel last. Hoewel de steun van de overheid veel organisaties zeker helpt, zijn ontslagen niet te voorkomen. 

Dit betekent niet de vraag OF maar WANNEER organisaties verandertrajecten op de agenda zetten.  

Welke veranderingen moet de organisatie in gang zetten om de crisis door te komen? En nog belangrijker, wat daarna? Wat wordt de nieuwe werkelijkheid? Zet de digitalisering door? Gaan wij steeds vaker afstand van elkaar houden?  

Als OR is het belangrijk juist nu zicht te krijgen op de veranderingen die de bestuurder wil (of moet) doorvoeren. Hoe zorgen wij voor de continuïteit van de organisatie en op welke wijze zijn de medewerkersbelangen het beste gediend? Ofwel, hoewel je de oorzaak best begrijpt, moet je de ontwikkelingen kritisch volgen en ook zelf een mening hebben over de aanpak. 

 

Leer in 1 dag bij te dragen aan een geslaagde verandering

Discussie over nut of noodzaak van de verandering staat deze studiedag niet centraal. Wel de vraag op welke manier je als OR kunt kijken naar de maatregelen. Staan deze in lijn met deze problemen? En hoe kun je als OR er zeker van zijn dat de veranderingen ook daadwerkelijk tot verbeteringen leiden? De veranderingen gaan immers pas echt beginnen NA het uitbrengen van een advies. Kortom: hoe zorg je er als OR voor dat de verandering ook echt een succes wordt? 
 

Na afloop heb je goed inzicht in:

✔ Verschillende veranderaanpakken en welke aansluit bij jouw organisatie
✔ De succesfactoren bij organisatieveranderingen
De valkuilen en risico's
De rol die je als or kunt spelen
Hoe je als or kunt bijdragen aan het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid 
De communicatie-instrumenten die je kunt inzetten 
Het traject na het uitbrengen van het advies 
Hoe je er als OR voor kunt zorgen dat het verandertraject succesvol wordt doorlopen 

 

 

Kom samen met collega or-leden en ontvang korting

Wil je met jouw or echt het verschil maken als het gaat om een geslaagde verandering?  Kom dan samen met je collega's en gebruik deze dag als een inspiratiebron. Je ontvangt € 30,- korting als je samen met één collega komt. Met meer collega's is deze korting maar liefst € 60,-! 

 

Liever online?

Deze studiedag vindt plaats in Utrecht, waarbij we de maatregelen in acht nemen en een groepsgrootte van max. 30 deelnemers aanhouden. Wilt u liever online deelnemen? Ook dat kan. Uiteraard zorgen we ervoor dat ook dan interactie met de sprekers en deelnemers mogelijk is.  


 

Accreditatie

 

De Studiedag OR Verandertrajecten is officieel geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor 2 punten. 

Rob Latten

De studiedag wordt gegeven door Rob Latten, gespecialiseerd is in het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden bij fusies, reorganisaties en veranderprocessen.

 
Reacties van eerdere deelnemers: 

"Een inhoudelijk en duidelijk verhaal. Veel concrete handvatten die we direct kunnen toepassen. Het voldeed precies aan mijn verwachtingen en wat ik zocht!"

"Rob heeft een leuke en aanstekelijke manier van trainen. Daarnaast is hij inhoudelijk goed op hoogte."

"Heel boeiend en vooral voor onze OR erg leerzaam."

 

Een korte impressie: