In januari hadden we het nog niet kunnen bedenken, maar in het eerste half jaar is door de coronacrisis niet alleen medisch gezien veel schade aangericht. Ook bedrijven ondervinden veel last van corona. Hoewel de coronasteun van de overheid voor veel organisaties goed heeft gewerkt, lijken ontslagen toch niet te voorkomen. Zo gaan bij de KLM, Tata Steel, de VDL Groep, de NS, Fokker, Pathé en Booking de komende tijd mogelijk veel banen verloren. 

Dit betekent niet de vraag OF maar de vraag WANNEER organisaties verandertrajecten op de agenda zetten.  

Natuurlijk ziet iedereen de oorzaak van het probleem. De impact van corona is niet alleen breed maar ook diep. Maar welke veranderingen moet de organisatie in gang zetten om de crisis door te komen? En nog belangrijker, wat daarna? Wat wordt de nieuwe werkelijkheid? Zet de digitalisering door? Gaan wij steeds vaker afstand van elkaar houden?  

Als OR is het belangrijk juist nu zicht te krijgen op de veranderingen die de bestuurder wil (of moet) doorvoeren. Hoe zorgen wij voor de continuïteit van de organisatie en op welke wijze zijn de medewerkers belangen het beste gediend? Oftewel, hoewel je de oorzaak best begrijpt, moet je de ontwikkelingen kritisch volgen en ook zelf een mening hebben over de aanpak. 

 

Leer in 1 dag een verandering succesvol te maken

Discussie over nut of noodzaak van de verandering staat deze studiedag niet centraal. Wel de vraag op welke manier je als OR kunt kijken naar de maatregelen. Staan deze in lijn met deze problemen? En hoe kun je als OR er zeker van zijn dat de veranderingen ook daadwerkelijk tot verbeteringen leiden? De veranderingen gaan immers pas echt beginnen NA het uitbrengen van een advies. Kortom: hoe zorgen wij ervoor dat de verandering ook echt een succes wordt? 

 

Pak de regie als OR-lid

Duidelijk is dat betrokkenheid van medewerkers een van de succesfactoren bij verandering is. Interne communicatie verdient extra aandacht om van medewerkers commitment te krijgen en om hen te helpen begrijpen waarom en hoe de verandering plaatsvindt. Pak daarom als OR nu de regie in het overleg met de bestuurder, HR en management en word een aanjager van een echt succesvol verandertraject. 

Antwoord op prangende vragen
Hoe ziet een verandertraject eruit en waar zitten de risico’s en valkuilen? En wat moet je zelf tijdens dit soort veranderprocessen in de communicatie met de medewerkers doen? Actieve achterbansessies? Een nieuwsbrief? Wachten tot de bestuurder communiceert? En niet te vergeten… welke inhoudelijke rol je speel je zelf tijdens veranderprocessen? 

 

 

 

Wat levert deze dag jou op?

Krijg de tools om een plan van aanpak te maken voor het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers tijdens een verandering.

Inzicht in het traject na het adviseren. Welke rol speel je daarbij als OR en hoe activeer je de achterban?

Zie het belang van betrokkenheid bij medewerkers, krijg hen mee in de verandering en help hen begrijpen waarom de verandering plaatsvindt.

Krijg inzicht in de verschillende veranderaanpakken en weet welke aanpak past in jouw organisatie.

Leer welke rol je als OR kunt pakken: van strateeg tot coach.

 

Accreditatie

 

De Studiedag OR Verandertrajecten is officieel geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor 2 punten. 

Rob Latten

In deze interactieve studiedag staat Rob Latten (o.a. auteur van ‘Ondernemingsraad voor dummies’ en ‘OR en doelgericht communiceren’) samen met jou stil bij de factoren die van belang zijn in veranderprocessen. Rob gaat in op de verschillende veranderaanpakken en de wijze waarop de OR daarin kan acteren aan de hand van praktijkgerichte oplossingen. Lees verder >>

Kom samen met collega or-leden en ontvang korting

Wil je met jouw or echt het verschil maken als het gaat om gezond, veilig en vitaal (thuis) werken? Kom dan samen met je collega's en gebruik deze dag als een inspiratiebron. Je ontvangt al € 30,- korting als je samen met één collega komt. Met meer collega's is deze korting maar liefst € 60,-! Uiteraard is er ook collegakorting als je online deelneemt.


Inschrijven met korting

 

Download de checklist

Download de gratis checklist
Klik hier >>